Author Archives: Jean

Hier staan ek…

Duisende mense in die Afikaanse gemeenskap voel verwyderd van die fundamemtalistiese en dogmatiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar ies fout is met hulle. Getrou Lees meer

Posted in Algemeen | 6 Comments

Verdraagsaamheid is die deug wat vrede moontlik maak

Deur Jean Oosthuizen: Die saad van onverdraagsaamheid groei welig en geil in ons samelewing. Nie net op politieke gebied nie maar ook op godsdienstige terrein is onverdraagsaamheid aan die orde van die dag. Namate diversiteit in ons geloofslewe groter momentum Lees meer

Posted in Algemeen | 4 Comments

Die Geloofsbelydenis van Schaapenberg

Deur Bertus van Niekerk: Geskryf na aanleiding van Jurie van den Heever se “Ope brief aan die Gereformeerde Kerke in die RSA” soos gepubliseer op Kletskerk se webwerf en as reaksie op jare se gesprekke in die kerk oor die Lees meer

Posted in Algemeen | Comments Off on Die Geloofsbelydenis van Schaapenberg

Quo Vadis: ‘n Ope brief aan die gereformeerde kerke in die RSA

Deur Jurie van den Heever: Die internasionaal-bekende Nuwe-Testamentikus, Bart Ehrman, noem in sy boek Jesus Interrupted  (2009) dat die Bybel nie net die topverkoper en die mees gelese boek in die geskiedenis van die Westerse beskawing is nie, maar dat Lees meer

Posted in Algemeen | 22 Comments

Sal ons nog droom as ons dood is?

Piet Muller: Is die dood die Groot Einde? Bly na die sterfte niks oor van al ‘n mens se drome en aspirasies nie? Het alles wat ‘n mens in jou lewe bereik het, na die dood geen sin meer nie? Lees meer

Posted in Algemeen | Comments Off on Sal ons nog droom as ons dood is?

“Superman en die CEO van Apple”

Abel Pienaar: Ek’s van kleinsaf aangegryp deur superhelde. Ek praat hier spesifiek van superhelde soos Superman, Batman, Thor, The Hulk, Ironman, Green Lantern en Wolverine. Hierdie superhelde en hulle avonture fassineer my. Ek onthou nog goed hoe my ma vir Lees meer

Posted in Algemeen | Comments Off on “Superman en die CEO van Apple”

Waarheen met die goddelike?

  Gerrie Snyman:  Die skilder Diek Grobler se waarneming oor die goddelike en sy vraagstelling oor wat die goddelike nou eintlik doen in die stuk God the Voyeur problematiseer vir my die denke oor die goddelike. Die titel van die Lees meer

Posted in Algemeen | Comments Off on Waarheen met die goddelike?

Kerk moet fyn luister na sosiale netwerke

Die kerk se erns met diversiteit word met wantroue bejeën. Hoewel daar verskillende groeperings is wat aan die gesprek oor diversiteit deelneem, is daar een saak waaroor meeste deelnemers saamstem en opmerkings maak. Hulle is skepties oor die kerkleierskap se Lees meer

Posted in Algemeen | 1 Comment

Demoondoom wil g’n sangoma wees nie

Die demoondoom wat soos ’n wafferse wit sangoma adverteer het hoe hy spoke verdryf en raad het met toordery huil nou lang demoontrane in die media omdat ek hom ’n wit sangoma genoem het. Wat anders is dit as jy Lees meer

Posted in Algemeen | 5 Comments

Om te mag twyfel

Jean Oosthuizen: “Die God wat ek verloor het, is die teïstiese God,” skryf Julian Müller in sy nuwe boek Om te mag twyfel. “Ek het hom agtergelaat en ek voel verlig, maar tog is ek ook ambivalent daaroor. Enersyds juig Lees meer

Posted in Algemeen | 11 Comments